Event

Feedback On This Page View Page Feedback
View in :
સ્નેહમિલન તથા તેજસ્વી તારલા નું સન્માન: ૨૬-૦૬-૨૦૧૬ 26-06-2016  
Location :  સ્થળઃ વિહાર ચાર રસ્તા, પચીસગામ કડવા પાટીદાર વાડી

માણસા કુકરવાડા વિજાપુર સેમાડા વઢિયાર ગોળ સાઇ સુથાર સમાજ નું સ્નેહ મિલન તથા તેજસ્સ્વી તારલા નું સન્માન તારીખ 26-6-2016 રવિવારે સવારે 8:00 કલાકે દરેકને આવવા વિનંતી.  


 

Back to Top

આપણા સમાજ ની મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો