Event

Feedback On This Page View Page Feedback
View in :
શ્રી સરસ્વતી સન્માન સમારંભ - ૨૦૧૫ 25-11-2015  

શ્રી વઢિયાર ગોળ દરજી-સુથાર સમાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, રાધનપુર. આયોજીત શ્રી સરસ્વતી સન્માન સમારંભ-૨૦૧૫ તારીખઃ- ૨૫/૧૧/૨૦૧૫ સમાયઃ- બપોરે ૧.૩૦ કલાકે સ્થળઃ- ત્રિકમજી મંદિર, રાધનપુર.  


 

Back to Top

આપણા સમાજ ની મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો