Event

Feedback On This Page View Page Feedback
View in :
પાટણ પંચનું સ્નેહમિલન 20-09-2015  

શ્રી વઢિયાર ગોળ દરજી સુથાર સમાજ, પાટણ પંચનું સ્નેહમિલન તારીખઃ ૨૦/૦૯/૨૦૧૫ ને રવિવારના રોજ, ડીસા રોડ પર મેલડી માતાજીના મંદિર મુકામે યોજાયું.  


 

Back to Top

આપણા સમાજ ની મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો